Konstruktion

Monitec designar och konstruerar i egen regi samt i samarbete med externa konsulter. Konstruktionsuppdragen spänner över stora områden:

  • Produktionsanpassning av detaljer.
  • Ny design av befintlig maskin för nya produkter.
  • Kapacitetshöjande åtgärder.
  • Framtagning av komplett ny maskin för specifika produkter.
  • Inredningsdetaljer för offentlig miljö.

Monitec arbetar nära kunden under hela processen. Monitecs erfarenhet och kompetens inom design och tillverkning gör företaget till Er starka samarbetspartner.