Komponent- & maskinutveckling

Monitec designar och konstruerar i 2D- och 3D-miljö.
Konstruktionsuppdragen spänner över stora områden:

  • Produktionsanpassning av detaljer.
  • Ny design av befintlig maskin för nya produkter.
  • Kapacitetshöjande åtgärder.
  • Framtagning av komplett ny maskin för specifika produkter.
  • Inredningsdetaljer för offentlig miljö.

Monitec arbetar nära kunden under hela processen.
Monitecs erfarenhet och kompetens inom design och tillverkning gör företaget till Er starka samarbetspartner.